Ulmus pumila (Sibirski brest)

Sibirski brest je drvo drugog reda, koje dostiže visinu do 16 m. Karakteriše ga gusta okruglasta krošnja, sa tankim grančicama. Listovi su sitni, dužine 3-7 cm, jednostavno testerasti i skoro simetrični. Raste na peskovitim obalama reka, ali i na suvim terenima i kamenitim nagibima. U pitanju je svetloljubiva vrsta, koja vrlo dobro podnosi niske temperature i sušu, a tolerantna je čak i prema zaslanjenim zemljištima. Od velikog je značaja za poljozaštitne pojaseve u stepskim i polupustinjskim uslovima, za meliorativne zasade i eroziona područja.

Cenu možete pogledati ovde.

2308007P10100142ulpu