Cenovnik lišćari u busenu

Cenovnik možete preuzeti ovde.

Red. Br. Naziv vrste Visina (cm.) Prsni obim na 1m visine (cm) Cena din.
1 Acer platanoides (mleč) 450-500 16/18 8000.00
2 Acer platanoides 450-500 18/20 10000.00
3 Acer platanoides 450-500 20/25 15000.00
4 Acer platanoides 450-500 25/30 16000.00
5 Acer negundo 450-500 20/25 15000.00
6 Betula alba (obična breza) 200-250 3000.00
7 Betula alba (obična breza) 250-300 4000.00
8 Catalpa big.”Nana” kalem 140-150 cm 6/8 2500.00
9 Catalpa big.”Nana” kalem 140-150 cm 12/14 4000.00
10 Catalpa big.”Nana” kalem 160 cm 6/8 3000.00
11 Catalpa big.”Nana” kalem 180 cm 8/10 3500.00
12 Catalpa big.”Nana” kalem 200 cm 8/10 4000.00
13 Catalpa big.”Nana” kalem 200 cm 14/16 6000.00
14 Catalpa big.”Nana” kalem 220 cm 10/12 5000.00
15 Catalpa big.”Nana” kalem 220 cm 12/14 6000.00
16 Catalpa big.”Nana” kalem 220 cm 14/16 7000.00
17 Catalpa big.”Nana” kalem 220 cm 16/18 8000.00
18 Fraxinus angustifolia 350-400 14/16 7000.00
19 Fraxinus excelsior 350-400 14/16 7000.00
20 Fraxinus ornus ‘Meczek’ (kuglasti) 100-140 14/16 6000.00
21 Koelreuteria 350-400 14/16 7000.00
22 Koelreuteria 350-400 16/18 8000.00
23 Koelreuteria 350-400 18/20 10000.00
24 Koelreuteria 350-400 20/25 15000.00
25 Laburnum anagiroides – multistem 300-350 5000.00
26 Liquidambar styraciflua 180-200 5000.00
27 Malus floribunda 300-350 14/16 6000.00
28 Malus evereste 300-350 20/25 12000.00
29 Malus evereste 300-350 25/30 14000.00
30 Paulownia tomentosa 250-300 10/12 4000.00
31 Paulownia tomentosa 250-300 12/14 5000.00
32 Paulownia tomentosa 350-400 18/20 10000.00
33 Paulownia tomentosa 350-400 20/25 15000.00
34 Prunus pissardii “Nigra” 200-250 4000.00
35 Platanus acerifolia 250-300 8/10 4000.00
36 Platanus acerifolia 300-350 10/12 5000.00
37 Platanus acerifolia 500-550 20/25 15000.00
38 Platanus acerifolia 500-550 25/30 16000.00
39 Prunus serrulata “Kanzan” 100-120 4000.00
40 Prunus serrulata “Kanzan” 140-160 5000.00
41 Prunus serrulata “Kanzan” 180-200 16/18 15000.00
42 Prunus serrulata “Kanzan” 220 20/25 18000.00
43 Rhamnus frangula – multistem-krušina 400-450 5000.00
44 Sorbus scandica 350-400 12/14 6000.00
45 Sorbus scandica 450-500 14/16 7000.00
46 Sorbus scandica 450-500 16/18 8000.00
Četinari
1 Cupressocyparis leylandii 160-180 3000.00
2 Cupressocyparis leylandii 250-300 5000.00

Cene su bez PDV-a 10%; f-co Skrađani