Cenovnik lišćari u busenu – jesen 2020

Cene su bez PDV-a 10%; f-co Skrađani
Red. Br.Naziv vrsteVisina (cm.)Prsni obim na 1m visine (cm)Cena din.
1Acer campestre (klen)350-40012/143000.00
2Acer campestre (klen)350-40014/164000.00
3Acer platanoides400-45012/143000.00
4Acer platanoides400-45014/164000.00
5Acer platanoides400-45016/185000.00
6Acer platanoides450-50018/207000.00
7Acer platanoides450-50020/2510000.00
8Acer platanoides500-55020/2512000.00
9Acer platanoides ‘Globosum’200-22012/145000.00
10Acer platanoides ‘Globosum’200-22014/166000.00
11Acer pseudoplatanus (javor)400-45012/143000.00
12Acer pseudoplatanus (javor)400-45014/164000.00
13Acer pseudoplatanus (javor)400-45016/185000.00
14Acer negundo350-40012/143000.00
15Acer negundo350-40014/164000.00
16Aesculus hippocastaneum200-2503000.00
17Aesculus hippocastaneum250-3004000.00
18Amelanchier350-40010000.00
19Betula alba (obična breza)500-5503000.00
20Carpinus betulus ‘Fastigiata’300-3505000.00
21Carpinus betulus L 3XV600-65020/258000.00
22Carpinus betulus L 3XV650-70020/259000.00
23Carpinus betulus L 3XV650-70025/3012000.00
24Catalpa big.”Nana” kalem 160 cm1500.00
25Catalpa big.”Nana” kalem 180 cm2000.00
26Catalpa big.”Nana” kalem 200 cm8/102500.00
27Catalpa big.”Nana” kalem 200 cm10/123000.00
28Catalpa big.”Nana” kalem 200 cm12/143500.00
29Catalpa big.”Nana” kalem 220 cm8/103000.00
30Catalpa big.”Nana” kalem 220 cm10/123500.00
31Catalpa big.”Nana” kalem 220 cm12/144000.00
32Catalpa big. ‘Nana’ kalem 140 cm L 3XV18/204000.00
33Catalpa big. ‘Nana’ kalem 140 cm L 3XV20/225000.00
34Fraxinus ornus ‘Meczek’ (kuglasti)18010/123000.00
35Fraxinus ornus ‘Meczek’ (kuglasti)200-22012/144000.00
36Fraxinus ornus ‘Meczek’ (kuglasti)200-22014/165000.00
37Koelreuteria300-35010/123000.00
38Koelreuteria300-35012/143500.00
39Laburnum anagiroides – multistem250-3003000.00
40Liquidambar styraciflua250-30012/144000.00
41Liquidambar styraciflua400-45014/166000.00
42Malus floribunda250-3008/102500.00
43Malus evereste300-35012/143500.00
44Paulownia tomentosa450-50020/255000.00
45Paulownia tomentosa450-50025/306000.00
46Platanus acerifolia250-3008/102000.00
47Platanus acerifolia300-35010/122500.00
48Platanus acerifolia400-45012/143000.00
49Platanus acerifolia500-55014/164000.00
50Platanus acerifolia500-55020/228000.00
51Prunus pisardi – multistem3003000.00
52Prunus serrulata “Kanzan”1601500.00
53Prunus serrulata “Kanzan”1802000.00
54Prunus serrulata “Kanzan”2008/102500.00
55Prunus serrulata “Kanzan”20010/123000.00
56Prunus serrulata “Kanzan”2208/103500.00
57Prunus serrulata “Kanzan”22010/124000.00
58Rhamnus frangula – multistem-krušina350-4004000.00
59Sorbus scandica350-40010/122500.00
60Sorbus scandica450-50012/143000.00
61Sorbus scandica450-50014/164000.00
62Sorbus scandica450-50016/185000.00
63Stubasta jabuka200-2503000.00
64Tilia cordata (sitnolisna lipa)300-35012/143000.00
65Tilia cordata (sitnolisna lipa)350-40014/164000.00
66Tilia cordata (sitnolisna lipa)350-40016/185000.00
67Tilia cordata (sitnolisna lipa)400-45018/206000.00