Četinari

Cupressocyparis Lejlandi – Lejlandi spada u brzorastuće četinare, raste 1-1,5m godišnje. Može da formira ogradu od 5-6m u prvih deset godina, koja može da se skraćuje na željenu visinu. Pogodan i za pojedinačnu sadnju. Četine zelene boje, sjajne.Vrlo otporna vrsta, idealna za formiranje živih ograda. Raste na svim tipovima zemljišta.