Ulmus glabra ’Pendula’ (Brdski, žalosni brest)

Ova biljka je izuzetno lep liščar, koji dostiže visinu do 3 m, te su češći niži primerci. Ima izrazito kišobranastu krošnju, grana povijenih do zemlje sa krupnim, tamnozelenim listovima. Širina ovog lišćara obično prelazi visinu, te su veći primerci vrlo pogodni za natkrivanje mesta za sedenje. Pored toga, ova biljka se koristi pojedinačno u vrtovima i parkovima.

Cenu možete pogledati ovde.

Ulmus glabra Pendula OLYMPUS DIGITAL CAMERA 5001_2834_prd.jpg