Quercus rubra (Crvenolisni hrast)

Crvenolisni hrast je drvo prvog reda, slabijeg kvaliteta od naših vrsta hrastova. Kod ove vrste krošnja je široko zaobljena, dok su grančice crvenkasto-mrke i gole, sa jajastim zašiljenim pupoljcima, a listovi u jesen imaju crvenu boju, posebno kada su u pitanju mlađa stabla. Drvo dostiže visinu do 35-45m, a prečnika je do 2m. Na našim prostorima se sadi na zelenim površinama, a pogodan je i za staništa asocijacije cera-sladuna, kitnjaka-graba i brdske bukove šume, na zemljištima kisele reakcije sredine, jer izbegava krečnjak u zemljištu. Ova vrsta raste brže od lužnjaka i kitnjaka, pa se postiže brži efekat prilikom ozelenjavanja.

Cenu možete pogledati ovde.

74584_461592756858_63540516858_5505364_42269_n QUBORB_001 vorostolgy2