Quercus robur ’Fastigata’ (Stubasti lužnjak)

Stubasti lužnjak je drvo sa dobro razvijenim, centralnim korenom, a dostiže visinu i do 20 m i širinu do 3 m. Vrlo je pogodan za pojedinačnu sadnju u vrtovima i parkovima, gde njegova uska kruna dolazi do izražaja, kao i za drvorede u uskim ulicama, za parkinge i zelene zidove.

Cenu možete pogledati ovde.

QMG-7Quercus robur Fastigiata Koster169_1