Prunus serrulata ’Kanzan’ (Japanska trešnja)

Areal japanske trešnje se prostire u Kini, Koreji i Japanu. U pitanju je drvo mrke, smeđe-sive glatke kore. Listovi su dugi 6-13 cm, eliptičnog, jajastog oblika, sa dugo zašiljenim vrhom i klinastom, srcastom ili okruglastom osnovom. Sa lica su zelene, a sa naličja plavičaste boje, sa dlakavim srednjim nervom i smeđim dlačicama u uglovima nerava. Obod lista je testerast ili dvostruko testerast. Cvetovi su prosti ili polupuni, beli i ružičasti, a ima ih po 2-5 u gronjama. Plod je crna koštunica, sa izvučenim vrhom, a prečnik je oko 8 mm. Ova vrsta obično dostiže visinu od 10 do 25 m, a ima zahteve prema dreniranim, hranljivim i umereno vlažnim zemljištima.

Cenu možete pogledati ovde.

prunus_kanzan5190-Prunus-serrulata-KanzanPrunus_ser._KPrunus-serrulata-Kanzan-1