Betula alba (Breza)

Ova biljka ima širok areal u čitavoj Evropi, Maloj Aziji, na Balkanskom poluostrvu, Sibiru i Kavkazu, a pripada evrosibirskom flornom elementu. Ima belu koru koja se horizontalno ljuspasta, dok je list u jesen zlatnožute boje. Breza ima prirast do 40cm godišnje, a može da doživi 100-120 godina. To je biljka višestruke vrednosti. Pored toga što se koristi za izradu klompi i skija, ima i veliku ogrevnu moć. Sok iz drveta, kao i pupoljci i lišće poseduju lekovita svojstva, dok koren odlično vezuje zemljište. Breza prva naseljava mesta ogolela sečom i požarima. Često se koristi za drvorede i vetrozaštitne pojaseve, a može ukrašavati i veće bašte, parkove, kao i park šume. Sadi se pojedinačno ili u grupama, a može se uspešno kombinovati i sa drugim vrstama, pre svega sa četinarima.

Cenu možete pogledati ovde.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA DSCF1483 (450 x 600) DSCF1485