Acer pseudoplatanus ‘Atropurpureum’ (Crven list sa donje strane)

Drvo prvog reda, snažnog rasta, visine do 30 m, a prečnika 2,5m. Kod mladih stabala korenov sistem je srcast, a kasnije ima duboke bočne žile. Ovu vrstu karakteriše pravo stablo i lepo ovalna krošnja koju krase listovi koji su sa lica tamno zelene, a sa naličja crvene boje. Kora mladih stabala je glatka, a kasnije puca, pri čemu nepravilne tanke ljuspe postepeno opadaju, pa stara stabla imaju svetlu ili beličastosivu boju. Ova vrsta može dostići starost do 400 godina, a obično se koristi kao soliter, za manje grupe, alejne zasade i drvorede.

Cenu možete pogledati ovde.

 administrator_acer-pseudoplatanus-atropurpureum-gewone-esdoorn_156 1369_1